Mirrin

Mirrin er kontinentet hvor historien vår utfolder seg. På dette kontinentet bor det både mennesker og alver, dverger og gnomer, og diverse andre raser. Mennesker og alver lever meget greit sammen, noen mennesker bor i alvebyene og noen alver bor i menneskebyene. Dette er de to største gruppene på Mirrin, men det lever både gnomer og halflings i begge rasenes byer. Dvergene er de eneste som ikke er veldig glad i livet over bakken og foretrekker å oppholde seg i byene sine bygd inn i fjell og grunnsteinen. Det betyr ikke at det ikke er dverger i verdenen utenfor steinveggene, men det er ofte de mest hardbarka dvergene med vandrelyst.
Menneskenes hovedstad er Lysheim, hvor det finnes store skoler innen alt fra smedfaget til magiakademiet.
Alvenes hovedstad er Haafir (uttales med lang a-lyd), hvor alvene har sitt styre og stell. Alvene er ikke dårligere enn menneskeætten, og har egne skoler i hovedstaden sin, men i likhet med menneskenes skoler er alle vennlige raser velkomne.

Mirrin

Raulandim RedheadDemon