Tag: by

Results

  • Haafir

    [[Haafir]] er alvenes hovedstad, hvor deres "De Vises Råd" er samlet og styrer over alvenes land.

  • Lysheim

    [[Lysheim]] er menneskenes hovedstad, og huser byråkratiet og ledende familiene innen menneskenes politiske arena.

  • Steinvik

    [[Steinvik]] er byen våre helter starter i. Det er en liten by med en havn hvor det av og til kommer ei skute, men hvor det som oftest bare ligger fiskebåter. Rundt byen ligger det ganske mange gårdsbruk som forsyner byen med varer. Det er en palisade av …

All Tags